web analytics
Companie Produse & Servicii Juglans regia Cultura nucului Galerie Foto & Video Contact
Autorizatii
  Producere material de inmultire fructifer.
  Comercializare material de inmultire fructifer.
  Prelucrare material de inmultire fructifer.
Catalog oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania.pdf INCS - Institutul national de calitate a semintelor LCCSMS Bucuresti. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor functioneaza ca unitate cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat. efectueaza analizele privind conditiile de calitate si stare sanitara la semintele destinate exportului si emite documente internationale in baza acreditarii acordate de Asociatia Internationala pentru Testarea Semintelor, la care Romania este parte, si participa la activitatile acestei organizatii ;  asigura si controleaza conformitatea aplicarii metodelor de analiza de laborator in toate laboratoarele de profil din tara, acrediteaza laboratoarele pentru determinarea calitatii semintelor si a materialului saditor, instruieste si acrediteaza personalul specializat pentru ridicarea probelor de laborator si pentru efectuarea analizelor de calitate, supravegheaza si monitorizeaza laboratoarele si personalul acreditat; efectueaza instruirea anuala a auditorilor care efectueaza auditul sondatorilor acreditati pentru ridicarea de probe destinate analizelor de laborator, a inspectorilor in camp acreditati si a laboratoarelor de testare a calitatii semintelor acreditate; efectueaza expertize in caz de litigiu in domeniul sau de activitate; face propuneri Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor privind imbunatatirea metodologiilor de inspectie in camp, de analiza a calitatii, prelevare a probelor, inchidere a ambalajelor si de acreditare a acestor activitati in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si al materialului saditor, la care Romania este parte; efectueaza controlul calitatii in camp si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si a materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza, inregistreaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere , conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, pastrare, transport si comercializare, pe teritoriul judetului Ilfov si al municipiului Bucuresti, precum si, daca este cazul, pe o alta raza teritoriala stabilita de Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor; inregistreaza, elibereaza si retrage autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor; face propuneri Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor privind imbunatatirea regulilor si normelor tehnice de control, certificare si comercializare a semintelor si a materialului saditor in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si al materialului saditor, la care Romania este parte, intocmeste la cererea agentilor economici programele anuale de multiplicare si certificare si urmareste aplicarea acestora; asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si a materialului saditor la toate categoriile biologice in precontrol, prin tehnici si scheme stiintifice adecvate; urmareste aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si a standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor  internationale in domeniul semintelor si al materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor; executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, potrivit prevederilor legale. Inspectorate teritoriale. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor  functioneaza ca unitati cu personalitate juridica, finantate de la bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si subordonate Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului saditor raspund de autenticitatea si calitatea semintelor si materialului saditor, inclusiv a celor importate, prin actele pe care le emit: efectueaza controlul calitatii in camp, si in laborator, elibereaza certificatele oficiale de atestare a calitatii semintelor si materialului saditor, supravegheaza, monitorizeaza si acrediteaza agentii economici furnizori de seminte si de material saditor pentru producere, conditionare, tratare, ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare; elibereaza si retrag autorizatiile de functionare pentru agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza seminte si material saditor; fac propuneri Inspectiei de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor privind imbunatatirea regulilor si normelor de control, certificare, si comercializare a semintelor si materialului saditor, in concordanta cu reglementarile organismelor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor la care Romania este parte, intocmesc, la cererea agentilor economici, programme anuale de multiplicare si certificare si urmaresc aplicarea acestora ; asigura exercitarea controlului in scopul mentinerii calitatii semintelor si materialului saditor la toate categoriile biologice, in precontrol si postcontrol, prin tehnici si scheme adecvate ; urmaresc aplicarea prevederilor legale, a normelor tehnice si standardelor in vigoare, precum si a reglementarilor internationale in domeniul semintelor si materialului saditor, la care Romania este parte, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute de lege prin persoanele imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei ; executa sarcinile si instructiunile stabilite de Inspectia de stat pentru calitatea semintelor si materialului saditor din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit prevederilor legale.  Organigrama ITCSMS http://www.incs.ro/  
EA_GET Autorizatii EA_ATO Related websites EURO AVIA - GETŪ Green Energy Technologies
EA_GET Autorizatii